KAYITŞİFRE HATIRLATMA
OYUN KURALLARI VE SÖZLEŞME KOŞULLARI

The K2M Doradztwo Inwestycyjne, Lodz ul. Sokola 6/29 kod 93-519, daha sonradan Bloodwars olarak adlandırılacak olan , bütün kullanıcılarına anlaşma yönetmelik ve terimlerini( kısaca RTA) okumalarını rica eder.Sadece BETA parçalarına bağlılar:
Server’ın BETA üzerindeki uygunluğu bilgisi ; kullanıcı giriş panelinde isimden hemen sonra gelir.

BETA server’lar üzerindeki bütün oyun düzenlemeleri ; oyun hatalarını düzenleyen nesnelerdeki değişiklikler yada geçersiz geçersiz operasyon şeklinde gerçekleştirilir, yönetici bunları kullanıcıya sormadan acilen değiştirebilme hakkına sahiptir. Özel değişikliklerde göz önünde bulundurulması gerekenler : itemlerin parametreleri, oyunun yapısı ve diğer faktörler.

Yönetim , herhangi bir uyarı veya sebep belirtmeksizin ; herhangi bir hesabın parametrelerini herhangi bir anda değiştirme hakkına sahiptir.

§4 pts VIII, VIIIa, VIIIb RTA , BETA server durumunda zorunlu tutulamaktadır.


Tanımlar:


Yönetim : Servis sahibi tarafından lisanslı , kullanıcı adına servisleri yönetebilen kişi ya da kişiler.

Yönetici : log’ları ve veritabanını düzenleme yetkisine sahip kişi.

Operator : Yöneticinin daha kendisine özgü hali. Yöneticinin bütün veya bazı yetkilerine sahiptir.

§1Genel Terimlerin Kullanımı

I. Portalı kullanmak ve BloodWars’a üyelik için RTA’yı kabul etmek gereklidir.

II. BloodWars internet üzerinden ücretsiz bir oyundur. BloodWars ; oyunun kalietisi etkileyebilecek kayıp bilgiler , oyunun uygunluğu , hatalı programlama ve diğer faktörlerden sorumlu değildir.

III. Oyun yaratıcısı istediği zaman oyunu askıya alma hakkına sahiptir.
Bu tür bir durum için geçerli sebepler şunlardır :
- İleriye yönelik servisleri onarmak için gerekli teknik kapasitenin olmaması
- İleriye yönelik servisleri onarmak için yeterli finansal desteğin olmaması
- Server üzerinde Premium hesapların olmaması
- BloodWars’dan bağımsız dış faktörler , servislerin onarımının ikansız olması – kanunlar dahil.

IV. Bütün hesaplar , itemleride dahil olmak üzere, oyunun görsel nesneleridir. Kullanıcı, hesabı üzerinde hiçbir sahiplik elde edemez. Bütün hakları BloodWars tarafından saklıdır. Kullanıcıya hiçbir üstün hak sağlanamaz. Üçüncü parti obje satışı ya da yayımı yasaktır.


§2 Kayıt


I. Kullanıcı kaydı. Uygulama
Üyelik oyun veya forum hesabı ile BloodWars’a kayıtla başlar
Yönetim kullanıcı uygulamalarını reddetme hakkına sahiptir, eğer ;
- Başvuran kişi RTA kurallarını çiğneyip daha önceden kovulmuşsa
- Uygulama RTA koşulları dışına çıkarsa ya da
- BloodWars, bilgisayar donanım ve yazılım limiti yeterli teknik imkanlara sahip değilse.

II. Kullanıcı tarafından bitirme
Üyelik, kullanıcı tarafından istenildiği zaman karakteri silerek sonlandırılabilir. BloodWars kullanıcının ; üçüncü partilerin izin dışı erişim ve kötüye kullanım konusunda haklarını korumatadır. Süreç 3 günden daha uzun olamaz , kullanıcının gezide olması durumunda da son gezisinin bitiminden 3 gün daha uzun olamaz.
Premium hesap koruma periodu durumunda ; bu süre premiumdan daha az veya Premium plus’ıtan daha fazla olamaz. Silinen bilgiler teknik nedenden dolayı gecikebilir.BloodWars teknik gereksinimlerden daha uzun süre kişisel verileri tutmayacaktır.

III. Yönetici tarafından sonlandırma
Kullanıcılar , BloodWars’a katılmak , teknik kapasitesinden faydalanmak için imtiyazlı hakka sahiptirler. BloodWars ise resmi oyun forumunda oyun kurallarını ya da RTA ‘yı çiğnerse , kullanıcının üyeliğini herhangi bir uyarı gerektirmeksizin sonlandırılabilir ya da hesabını bloklayabilir ve silebilir.
Bloodwars’a ilişkin özellik ücretsiz bir servis olmasıdır, yasal hak talep edilemez!
Özel olarak , BloodWars premiun hesap durumunda süresi dolan aktif olmayan ve 45 günden daha uzun süre kullanılmayan karakterleri silme hakkına sahiptir.

IV. Kullanıcı finanslı hesaplar( Premium olarak adlandırılanlar)
Eğer bir hesap kullanıcı tarafından finanse ediliyorsa ( Premium) , kullanıcı sadece reklamsız oynama hakkına sahiptir. Yönetim , Premium hesabı olan kullanıcısına özel rahatlıklar sağlama hakkınada sahiptir. Kullanıcı RTA’da bahsedilenler dışında herhangi bir ekstra hakka sahip olamaz. Kullanıcı finanslı hesaplar , ücretsiz kulanıcılar gibi aynı haklara ve düzenlemelere sahiptirler. Oyuncu ; üyeliği BloodWars tarafından sonlandırılması durumunda hiçbir şekilde parasını geri ödeme isteğinde bulunamaz ve RTA ya da oyun kurallarını çiğneyip oyunu bozamaz. Oyun kurallarının her bir çiğnenişinde, RTA ve kurallar sonucu kullanıcının hesabı sonlandırılabilr veya ban’lanabilir.

§3 Konuşma özgürlüğü/Sorumluluk


BloodWars , kullanıcılarına birbirleriyle iletişim kurabilecekleri bir platform sunar. Kullanıcı form ve içerik konusunda sorumludur. BloodWars herhangi bir kötü veya kural dışı içeriklerden sorumlu değildir, fakat acilen silmek ve içerik sahibi kullanıcıyı ban’lamaktan sorumludur.
BloodWars üzerinden izinsiz reklam yaymakta yine yasaktır.
Server’ın resmi dili çevirilen oyunun dilidir.

§4 Yasaklanan Davranışlar


I. Bağlantıda, oyunla birlikte server’ın işlemini bozan herhangi bir mekanizma ve yazılım kullanmak yasaktır.

II. Kullanıcı ve yönetici arasındaki iletişimi bozmak ve kendine veya bir başka oyuncuya taraf sağlayacak davranışlarda bulunmak yasaktır.

III. BloodWars kullanımını direk web browser dışında yollarla sağlamak yasaktır.

IV. Herhangi otomatik güncelleştirme ya da kullanıcı hareketlerinde oynama ( örneğin bot’lar ) yasaktır.

V. Programlama veya server hatasından üstün başarı sağlamak yasaktır. Bu tarz bir hata saptanırsa, kullanıcı acilen oyun yöneticisine bu durumu elde ettiği her şeyle birlikte bildirmelidir.

VI. Diğer oyuncuların oyun oynamalarını teknik seviyede stress ile önemli bir şekilde engelleyecek veya mani olacak her türlü eylemler yasaklanmıştır. Bu tür saldırılar dDos saldırı veya ısrarcı bir şekilde zorlama, uzatılmış veriler kullanıcı bilgisayarı ile sunucu arasında ki süregelen akış kapsamına girmektedir.

VII. Premiım hesaplar/kodlar maddi değerlerdir ve bu nedenle item için takas yasaktır.

VIII. Çoklu hesap açmak yasaktır.
Çoklu hesap ; aynı BloodWars server üzerinde birden fazla hesap kullanımıdır.
Suçlama için yeterli sebep, aynı IP üzerinden veya aynı bilgsayardan , aynı BloodWars serverı kullanımıdır.
Bir bilgisayardan giriş yapmak yönetici tarafından , kimlik sağtayan sistemler kullanılarak ve dataların yollandığı http başlığı kullanılarak tespit edilir.

VIIIa. Bir IP adresinden, aynı server üzerinde birden fazla kişi oynamak isterlerse; operatore bunu bildirmek zorundadırlar ya da bunun mümkün olmadığı durumlarda yönetici acil bir karakter yaratabilir. Rapor tek bir kişi tarafından yapılabilir , fakat ilgili bütün kullanıcıların giriş bilgilerini içermelidir.

VIIIb. Görevin yerine getirilmemsi durumunda, yönetici veya operator ; aynı server üzerinde IP adresini kullanarak BÜTÜN hesapları bloklayabilir.

VIIIc. Çoklu hesapları rapor etmek XI. Noktayı kırdığınız anlamına gelmemektedir.

IX. İtme ve çekme hareketleri yasaktır.

İtme ve Çekme:
a. item veya puanların bir hesaptan diğerine transferi karakter için normal olmayan sonuçlar doğurması,
b. kişinin kendi karakterine saldırması ve dövüş sonuçları üzerinde oynaması,
c. Ticari alışverişler üzerinde oynama yapmak,
d. İtme durumu , a,b,c’de tanımlandığı gibi durumlarda yüksek puanlı oyuncuya uygulanır.
e. Çekme durumu a,b,c’de tanımlandığı gibi durumlarda düşük puanlı oyuncuya uygulanır.
X. Bir kişinin birden fazla karakterlerle bir zindana girmesi yasaktır.

İtme ve Çekme hareketleri yasaktır ve §2 Registration’daki kurallara göre bu hareketleri yapan tüm hesaplar banlanmakla cezalandırılır.

§5 Kısıtlamalar


I. Her kullanıcı, herbir BloodWars sunucusunda bir adet hesap açmakla sınırlandırılmışlardır. Oyun operatörleri herhangi bir kullanıcının birden fazla hesap kullandığını fark etmesi anında, tüm hesapları iptal etme yetkisi vardır.
II. Bir heabın birden fazla oyuncu tarafından kullanılması yasaktır.
III. Yönetici; RTA’nın ihlal edilmesi durumunda hesabı geçici veya kalıcı olarak bloklama yetkisine sahiptir. Blokajın süresi veya tekrarlanması yöneticinin kararına bağlırıdr.
IV. BloodWars’ın izni dışında ürün veya oyun içi değerlerin satışı yasaktır.
V. Üçüncü şahıslara son ve bedelsiz hesap satışları §5 madde 4’e tabidir.

§6 Bilgi Koruma


I. Bloodwars kullanıcıların oyun kurallarına, RTA’ya ve kanunlara uyumunu denetlemek için kullanıcıların kişisel bilgilerini depolama yetkisine sahiptir. Depolanacak bilgi IPadresi, e-mail adresi ve kayıt olunurken girilen bilgilerdir. Kullanıcı bu bilgileri silebilir, fakat bu bilgileri silmesi hesabını silinmesine ve kayıt olamamasına yol açar.

II. BloodWars kullanıcının her oyuna katılımında kullanıcının tüm bilgilerini işleme ve depolama yetkisine sahiptir. Bu aksiyonlara örnek olarak, kullanıcının oyuna girişi, oyun içi hareketleri gösterilebilir. Kullanıcnın bloklanması veya silinmesi durumunda hesap bilgileri, BloodWars’un herhangi bir kayba uğramadığı durumlar haricinde silinecektir. Bu gibi durumlarda BloodWars bu bilgileri sivil mahkemelerde kanıt olarak kullanmak suretiyle saklayacaktır.

III. Kullanıcı tarafından üyeliğin sonlandırılması (üyelik sonu) halinde, tüm kullancıı bilgileri silinecektir.

IV. BloodWars kullanıcı bilgilerini pazarlama amaçlı kullanma hakkına sahiptir.

§7 Sorumluluk


I. BloodWars, Bloodwars veya oyun forumu kullanımında herhangi bir hasara neden olunduğu zaman doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

II. BloodWars’un kullanıcılarına karşı yarattığı her türlü sorumluluk, bu servisi kullanmak için yapılan bütün ödemeler toplamından fazla olamaz.

§8 Oyun Kuralları veRTA’nın düzenlenmesi


BloodWars oyun kurallarını ve RTA’yı düzenleme hakkına sahiptir.
Düzenleme ve kurallara ilişkin bilgiler BloodWars web sitesinde ve forum sitelerinde en geç bir hafta içinde yayınlanır. Oyun Kuralları üzerindeki önemli değişiklikler BloodWars web sitesi ve oyun forumlarında en geç bir gün içinde yayınlanacaktır.
Oyunda hata veya geçersiz operasyonlar oluştuğu durumlarda yönetimin yapacağı modifikasyon tamir amaçlı ise, kullanıcıları bildirmeden bunu değiştirmek için hakkı saklıdır..
Herhangi bir modifikasyon uygulandığında, kullancı oyuna tekrar kayıt olursa modifikasyonu kabul etmiş sayılır.

§9 Teknik Gereksinimler


I. Web Tarayıcısı: Internet Explorer, Opera veya Mozilla Firefox.

II. Windows veya Unix işletim sistemi.

III. Polonya ve yabancı ağlarla bağlantı kurabilecek İnternet bağlantısı

IV. §9 madde I, II, III’teki gereksinimleri karşılayacak PC.

V. Cookie seçeneğinin seçili ve çalışıyor olması gereklidir.

§10 Anlaşma onaylama ve iptal etme prosedürü.


I. BloodWars’a ve forumlara kayıt olmak anlaşmayı onaylamak anlamına gelir.

II. Anlaşmanın iptal edilmesiyle ilgili ayrıntılı bilgi §2 Registration’dan görülebilir.

§11 Şikayet prosedürü.


Şikayetler forumun Şikayetler altbölümüne girilebilir.
Ayrıca:
I.Blokaj süresi ile ilgili bilgiler giriş ekranının yanında bir linkle foruma bir bağlantı ile nereye şikayet yerleştirilmiş olabildiği gösterilir.
Ia. Bilgi eksikliğine dair şikayetler forumda Şikayetler altbaşlığına giri,lebilir.
Ib. Şikayetleriniz 7 işgünü içerisinde değerlendirilecektir.
II. Özel hesaplarla ilgili şikayetler sunucunun operatörüne mesaj atılabilir. Şikayetler yöneticiye de iletilmelidir. nick: SushiMaker).
IIa. Şikayetler belirtilen iki kişiye de iletilmezse şikayet değerlendirmeye alınmaz
III. Oyunun fonksiyonel hatalarıyla ilgili şikayetler Forumun Bugs altforumuna iletilebilir.
IIIa. The BloodWars bölüm §9 ‘daki biçimde konfigürasyonu belirtilmiştir.
IIIb. BloodWars §9 TeKnik Gereksinimler’deki belirtilen donanım ve yazılım dışındaki gereçlerle uyumluluk garantisi vermez.
IIIc. Bloodwars sisteminide oyunun neden çalışmadığını cevaplandıracak teknik imkanlara sahip olmayabilir. (nedenler arasında anti-virüs veya firewall kullanılmaması veya konfigürasyon hataları olabilir).
IIId. Şikayetler 7 işgünü içinde değerlendirileceklerdir.
Yukardaki prosedür dışında kalan şikayetler 14 işgünü içerisinde değiştirilecektir.
Şikayetin dış kaynaklardan çözülme ihtiyacı gereği duyulması halinde şikayet cevaplandırma süresi uzayabilir.
BloodWars Forum’un Sıkça Sorulan Sorular’ında cevaplandırılmış soruları şikayet olarak değerlendirmeyecektir.

§12 Possible health damage warning


BloodWars epilepsi hastalarını bilgisayar ounlarını fazla oynamamak konusunda uyarır.

Epilepsi hastalığınız varsa veya ailenizde epilepsi hastası varsa, oyunu oynamadan önce doktorunuza danışmanızı öneririz.

Çocukların ailelerinden izin alarak oyunu oynamalarını öneririz.

Oyunu oynadığınız sırada aşağıdaki semptomlardan herhangi biri oluştuğu durumda doktorunuza başvururnuz:

Semptom listesi:
- Nefes darlığı,
- Görüş bozukluğu,
- Kasılma,
- Hassasiyette azalma ,
- Denge kaybı.

§13 Diğer

Farklı durumlar dışında, Pololnya hukuku geçerlidir..

§14 Cookies

1. What are cookies? Cookies are small files saved on the users computer.

2. What do we use them for? To identify the user, store information about being logged into the service and the user's settings.
For example:
- to control user session in order to prevent session hijack.
- to save user settings on his or her computer so that they can be stored and remember when he logs in again.

3. Types of cookies:
a. Session – only for the current session, removed on logout.
b. Temporary/Permanent – saved on the user's computer even after logout.

4. Cookies that do not belong to us:
On some sites you may find cookies of other companies that provide certain services (data gathering, advertising etc.), we are not responsible for them.